Jump to navigation

Namn: ______________

Klass 4, vår 2016
Text-nära förförståelse-övningar. Svar till frågorna hittar du i: PULS Geografi: Norden. here

sida 4  

Multiarenan Globen

Globen är en stor byggnad (i Stockholm). Världens största sfäriska (rund) byggnad.
Den är en arena (plats) där man kan bli underhållen. (Där kan man lyssna på Eurovision, tittar på hockey och hör kändisar som Nelson Mandela och Dalai Lama.)

Också detta är en glob, en jordglob. Vad visar en jordglob?
 

Hur gammal är boken?

 

Geografin beskriver. Vad beskriver den?

Hur många varv snurrar jordklotet på ett dygn (= en dag och en natt)?
sida 5  
  Jordklotet snurrar. Nästan hela jordytan rör sig. Vilka punkter rör sig inte?*


Polerna är vita. Varför?

Britta lever i ett land där det bor 9 miljoner människor.
Hennes mormors mormor levde i ett land där det bodde bara 5 miljoner.
Var bodde mormor? Obs! Lurig fråga.

  Hur många människor bodde i Stockholm på den tiden?
sida 6  
A bust of Socrates


En man levde för 2450 år sedan. Sokrates hette han.
Han sa: man måste höja sig över jorden för att förstå. Vad förstår man då?

"The Blue Marble" photograph of Earth.

När Frank gick i skolan visades de första bilderna tagna från rymden.
Bilderna visades på tv och i populära tidningar.
Vi hade aldrig sett något liknade innan. Vad var avbildad?


Tänk att du är upp i rymden. Du tittar ner på jorden. Hur se jorden ut?

Plato-raphael.jpg

De gamla grekerna hade inga satelliter. Ändå visste de att jorden är rund.
Hur kunde de veta det?

Magellan's voyage EN.svg Man seglade jorden runt. Det visade att…
sida 7  

På kartan finns en linje som delar upp jorden i två delar:
en norra del (norra halvklotet) och en södra del (södra halvklotet).
Vad heter linjen?

 

I vilket halvklot är det sommar i juni?

A koala holding onto a eucalyptus tree with its head turned so both eyes are visible

En tänk själv-fråga: Australien är ett annorlunda land. Landet har känguruer och
koalor. Även årstiderna och skolans lov är annorlunda.
Jullov och sommarlov samtidigt! Hur är det möjligt (att ha både lov samtidigt)?

 

De flesta människor på jorden bor i det norra halvklotet.
Hur stor andel (av alla människor) bor där?

Paw

Färger visar information. Men en och samma färg kan betyda olika.
Exempel: bilden (av solen) visar gul värmestrålning.
På kartan (längst ner) visar samma färg glesbefolkade områden (platser där nästan ingen bor). Vad betyder röd (på samma kartan)?

sida 8  
 

Familjen (på bilden) hör till en folkgrupp som har bott i Sydamerika under tusentals år. Men nu för tiden är det svårt för dem att leva som de alltid har gjort. Varför det?

 

Naturen är olika på olika håll.
Fyra saker som är väldigt olika beroende på var man är på jorden:

1 2 3 4

Var på jorden har man regnperioder?

Sahara är världens största öknen. Alldeles för torrt för de flesta djur.
Men kameler stormtrivs. Ge ett till exempel på ett djur som trivs på vissa håll på jorden men inte på andra.

 

Det är långt från ekvatorn hela vägen till Nordpolen.
De flesta städer ligger närmare ekvatorn. Inte Stockholm.
Stockholm ligger betydligt närmare Nordpolen. (341 mil dit men hela 661 till ekvatorn.)
Detta gör att det är kallt. Vi anpassar oss till kylan genom att…


I storstäder är det ont om plats, så man bygger på höjden.
Världens högsta byggnad ligger i ett land som heter Förenade Arabemiraten,
i en stor stad som heter…

sida 9  

bilden högst upp på sidan: En gång i tiden fanns det träd på Island.
Men man högg ner nästan alla för att bygga skepp och för bränsel.
Hur skulle de bygga hus? De var tvungna att bygga av andra material.
Till exempel torv och sten. Vad kallas sådana hus?

 

Naturen ser olika ut på olika håll i världen. En slump?
Eller finns det förklaringar?

  Fem frågor att tänka på när man lär sig om olika områden på jorden:

1

2

3

4

5

bilden längst ner på sidan:
Där det finns ont om plats kan man bygga på höjden.
Eller man kan bygga hus tät ihop med varandra.
Vad kallas husen som sitter ihop vägg i vägg?

sida 10  

Ett sjökort är en slags karta. En karta över vad som finns i och
vid sjöar (hörs i namnet). Också i hav. Seglare använder de till att…

 

Kartor visar information. På många kartor är en liten röd prick en symbol
för en stor stad. Man kan visa information (på kartor) på andra sätt också.
Vad mer än färger använder man sig av för att visa information (på kartor)?

Vad är en fördel med jordglober? Vad är en nackdel?

  I kapitlet finns information om kartor. Vilka två slags kartor?
sida 11  
 

Båda kartor visar vatten i blå. Vilken färg är berg i kartan till vänster?En gång gick Pippi Långstrump till skolan. Mycket var konstig, tyckte hon.
Fröken ställde så många frågor. (Visste hon inte svaret själv?)
Matte gick så där. (Pippi tyckte att ”pluttifikationstabellen” var jobbig.)
Bild gick det bättre med. (Alla barn skulle rita ett djur. Pippi ritade sin häst som hette Lilla gubben.) Men Pippi ritade Lilla gubben i naturlig storlek,  i 1:1 skala.
Hon visste inte att verkligheten måste _______________ för att få plats på ett papper.

Satelliter och flygplan tar bilder ovanifrån (från ovan).
Bilderna gör det lättare att rita kartor. Hur då?

 

Förr i tiden visst man inte hur jordens yta ser ut.
Vet man nu? (Kan man göra en bild över hela jordklotet?)

  Varför fanns det vita områden på kartor (förr i tiden)?
sida 12  
 

Olika kartor använder samma färger för att betyda olika saker.
Hur vet man vad en färg betyder på kartan?

  Vilken slags karta visar naturen?
sida 13  
 

kartan längs upp till vänster: I de nordiska länderna finns svin (gris).
I vilket av länderna finns flest? (Obs! Det står att ett liten svin på kartan
betyder hundra tusen svin i verkligheten, men ett stort svin på kartan betyder en miljon.)

 

kartan längs upp till höger: Finns mer nederbörd (= regn och snö) i Sverige eller i Norge?

 

Kartor som beskriver något speciellt (klimatet, djur, växter) kallas...

 

En stor röd prick på en karta betyder...

kartan längst ner på sidan:
Tåg åker på speciella vägar som kallas järnvägar (vägar av järn).
Vilken färg är järnvägarna på kartan?
sida 14  
 

högst upp på sidan: Breddgraderna breder ut sig (så att säga).
De breder ut sig till vänster och till höger i gröna linjer på kartan.
Men kartan visar också längdgraderna. Vilken färg har de på kartan?

 

ruta till höger: Stenbockens vändkrets ligger emellan Sydpolen och ekvatorn.
Vad kallas vändkretsen som ligger mellan ekvatorn och Nordpolen?

 

Är ekvatorn närmare Nordpolen eller Sydpolen? Obs! Lurig fråga.

 

Din mobil vet var du är (om du har GPS påslagen). Det vet också ditt telefon-bolag. (Frank stängde av GPS på hans mobil för att han vill inte dela informationen.)

  Innan GPS fanns, använde man sig av ett annat sätt att visa var man befinner sig. Man använde ett nät av rutor som kallas…
sida 15  
 

Ekvatorns breddgrad är . Vad kallas linjerna som går parallellt med den?

 

Vad kan man säga om breddgraden?
1. Ju längre bort från ekvatorn, desto högre siffror på breddgraden.
X. Ju närmare ekvatorn, desto lägre siffror på breddgraden.
2. Både och.

 

Nordpolen ligger vid breddgraden 90°N. Vad ligger vid 90°S?

  Längdgrader går mellan Nordpolen och…

 

Vilken meridian går igenom Greenwich (i England)?

  Bilderna längst ner på sidan:
1. Breddgraden går på bredden (⇿)
X. Längdgrader går ↑ och ↓
2. Både och.
sida 16  
  bilden längst upp på sidan: Hur hjälper satelliter oss?                                       
(Ledtråd: bestämmer våra positioner = berätta var vi är)
  Vilken typ av mottagare kan hjälpa en att hitta?
  GPS används också till sjöss. Ge exempel på hur.
  GPS är en förkortning för...
  Satelliter rör sig i luften. Är de en slags drönare?
  Fungerar GPS i skogen?
sida 17  
 

En annan ord för ”kartbok”.
(Ledtråd: Det finns en gammal saga om en gudomlig man (så att säga). Han hette Atlas.
Han fick en straff. Straffet var att han skulle bära jorden på sina axlar.)

 

bilden längst ner på sidan: Vad visar vägen

 

Tre saker att tänka på när man titta på en karta:

1.                                                   2.                                                   3.

  • Varför ska man vara källkritisk?

Lurig:

  • Kan du lista ut svaret? (Det är inte i boken):
    En person har ett fyrkantigt hus. Alla sidorna är vända mot syd. En björn går förbi huset.
    Vilken färg har björnen?

Skämt:


Hur vet man att kompasser →
  är så pass smarta?
- De har många grader.


Läraren talade om England på geografilektionen och frågade:
- Är det nån som vet var Liverpool ligger?
- Emil räckte upp handen.
- På fjärde plats i ligan (fotbollsligan).
- Var kommer er nya granne ifrån?
- Polen.
- Jaså, Syd- eller Nordpolen?
Var är det 90° men aldrig värmt?
- Syd- eller Nordpolen.

 

What did the sea say to the shore? 

- Nothing, it just waved!
Knock, knock jokes:  

Knock, knock
- Who's there?
- Alaska
- Alaska who?
- Alaska later.

Knock, knock
- Who's there?
- Tank
- Tank who?
- Tank you for teaching me geography.

Knock, knock
- Who's there?
- Norway
- Norway who?
- Norway am I telling you any more knock, knock jokes.

Knock, knock
- Who's there?
- Francis
- Francis who?
- France is a country in Europe.

Knock, knock
- Who's there?
- Oman
- Oman who?
- Oman, these jokes are bad!

Knock, knock
- Who's there?
- Kenya
- Kenya who?
- Kenya tell me the capital of Sweden?

Online frågor