Jump to navigation

Geografi

Norden  

EuropaÖva online    Öva 5 i taget   Provet  

Filmer, andra

CGP Grey

History of the Union Jack 1'

How Scotland Joined Great Britain 2'

The Difference between the United Kingdom, Great Britain and England Explained 5'

The European Union Explained* 6'

What are Continents? 4'

How Many Countries Are There? 5'  Pause often to explain!

American Empire 6'  Advanced & Unnecessary

Where is Scandinavia? 4'

Americapox: The Missing Plague 12'

Zebra vs Horses: Animal Domestication 6'

5 Historical Misconceptions Rundown 4' Interesting, slightly relevant

Katastrof

RealLifeLore


How the World Map Looks Wildly Different Than You Think 6' 

The Ocean is Way Deeper Than You Think 7'

Rosling

Spel

Kartor och andra redskap

25 Maps that will Change the Way You View the World

 • Globalis (världsatlas och uppslagsbok)

Befolkning

Age

Medellivslängd kvinnor vid olika ålder: scb.se
0-åringar (nyfödda) förväntas blir 89 år
65-åringar förväntas blir 90
75-åringar förväntas blir 91
80-åringar förväntas blir 92

Education

"Americans today are much more educated than their predecessors. In 1940... only 25 percent of American citizens ages 25 or above had high school diplomas or their equivalents. And only 5 percent of American citizens 25 or above had a bachelor’s degree or higher. By 2009, 87 percent of this demographic had a high school diploma, and 30 percent had a bachelor’s degree or higher."  - New York Times

Hälsa

Germ Smart - Wash Your Hands! 5'

Migration

Vad är det normala?

25 Maps that will Change the Way You View the World

Världens befolkning

 • 7+ miljarder människor bor i 200 erkända länder
 • De flesta bor i Asien, mest i Kina (1,4 miljarder) och Indien (1,3).
 • 320 miljon: USA   
 • 200 miljoner: Indonesien, Brasilien
 • Över 100 miljoner:
  Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Ryssland, Japan, Mexiko, Filippinerna
miljoner
människor
 
>1 400 Kina
  Indien
>1 200  
   
>1 100  
   
>1 000  
   
>900  
   
>800  
   
>700  
   
>600  
   
>500  
   
>400  
   
>300 USA
>250 Indonesien
>200 Brasilien
>150 Pakistan
Nigeria
Bangladesh
>100 Ryssland
Japan
Mexiko Filippinerna
   
  Fler länder

 

Energi och hållbarhet3d villain with the earth39s highdefinition picture 2

Byt till eko 2' (< Naturskyddsföreningen)    Ekoeffekten 2' (< coop) på eng.

3d villain with the earth39s highdefinition picture 2

• Energistafett

Energiutredningen

Panta luran

• PUSH  Unga samarbetar för hållbarhet

Geologi

Jordskorpan: grunden för vår livsmiljö

Industri och service, rika och fattiga

 • Rättvis handel (Fair trade)
 • Världshandel. Exempel: Byertspenna tillverkad av...

Wealth

 • Richest per capita. Western Europe highlighted.

Included in ranking but not listed below:
   most oil countries & countries with population <1 million.
6
    Norway     $ 53,000     
8
    Singapore     $ 49,700     
10
    United States     $ 45,800     
13
    Ireland     $ 43,100     
14
    Hong Kong     $ 42,000     
15
    Switzerland     $ 41,100     
19
    Netherlands     $ 38,500     
22
    Canada     $ 38,400     
24
    Denmark     $ 37,400     
25
    United Arab Emirates     $ 37,300     
26
    Sweden   Sweden - Click image to download.  $ 36,500     

27
    Australia     $ 36,300     
28
    Belgium     $ 35,300     
29
    Finland     $ 35,300     
30
    United Kingdom   A flag featuring both cross and saltire in red, white and blue.  $ 35,100     
32
    Germany     $ 34,200     
34
    Japan     $ 33,600     
35
    France     $ 33,200     
36
    European Union     $ 32,300     
39
    Italy     $ 30,400     
40
    Spain     $ 30,100    &
46
    New Zealand     $ 26,400     
51
    Korea, South     $ 24,800     

Krisberedskap

 • Bra att ha i beredskap:
  • vattendunkar
  • mat
  • campingkök med bränsle (för värme)
  • Ficklampa, stearinljus, tändstickor, fotogen- eller oljelampa
  • varma kläder o filtar
  • radio med batteri, telefonlista med viktiga nummer
  • husapotek, hygienartiklar, kontanter

Landskap

Parker, skog och jordbruk beautiful landscape background 04 hd pictures

Resa

Tema: Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt

Tema: Arne Næss

Norske filosofen Arne Næss djupekologi:

 1. Mänskliga och icke-mänskliga levande väsens trivsel har ett inneboende värde. Icke-mänskliga väsens värde är oberoende av deras nyttovärde för mänskliga syften.

 2. Rikedom och mångfald i Jordens livsformer, inkluderat former av mänsklig kultur, har inneboende värde.

 3. Människorna har ingen rätt att reducera denna rikedom och mångfald, utom för att täcka vitala behov.

 4. Människolivets och människokulturens trivsel är förenlig med en väsentligt mindre befolkning. Rikedomen och mångfalden av andra levande väsen är beroende av det.

 5. Människans nuvarande inblandning i den icke-mänskliga världen är för vittgående, och situationen förvärras.

 6. De föregående punkterna indikerar att det är nödvändigt med förändringar av det dominerande sätt människan hittills har uppträtt på i förhållande till Jorden som helhet. Förändringarna kommer att på ett grundläggande sätt påverka politiska, sociala, teknologiska, ekonomiska och ideologiska strukturer.

 7. Den ideologiska förändringen i de rika länderna kommer huvudsakligen att bestå av ökat värdesättande av livskvalitet i förhållande till materiell levnadsstandard, och på detta sätt lägga grunden till en varaktig ekologisk utveckling över hela jordklotet.

 8. Den som säger sig vara enig med de föregående punkterna har en förpliktelse, direkt eller indirekt, att försöka genomföra de nödvändiga förändringarna med icke-våldsmetoder.

Tema: Comoros

Comoros

Tema: Göteborg

 1. Draw a map of Scandinavia showing Gothenburg.
 2. Gothenburg is at the mouth of a river. Which one?
 3. Can one travel by boat from Gothenburg to the Göta canal?
 4. About how many people live in Gothenburg?
 5. Which country were the people from who originally designed and built the city of Gothenburg?
 6. About what year did the there kings meet near Kungälv?
 7. Which came first, handicrafts or factories?

Tema: Japan

Tema: Noll koll

Tema: Skönhet

Tema: Stadsdelar

Undersök två stadsdelar.
Välj två som är så olik varandra som möjligt och jämför de när det gäller: 

 1. Boende: många villor? radhus? flerfamiljshus?
  • hur många bor i varje bostad i snitt?
  • hur nära stadskärnan (centrum)?
  • parker, skog, jordbruk?
  • idrotts-, bad- nöjesanläggningar?
  • Utemiljö
 2. Företag: Vilka typer finns? kontor? butiker?
 3. Demografi: tät eller glest befolkat?
 4. Ålderssammansättning? t ex jämför antal ålderdomshem och antal dagisavdelningar
 5. Ekonomi: inkomster större eller mindre än snitt?
 6. Etniska förhållanden: många inflyttad från övriga Sverige? from utlandet?
 7. Politik: Hur röstade invånarens i förra valet?
 8. Religion: vilja samfund är representerade?
 9. Rykte, ”image”: hur ofta nämns stadsdelen i DN och Aftonbladet? I vilken sammanhang? (sök tidningarnas sajter)
 10. Sociala problem? våld?

Väder och klimat 

 • Home
 • Regn och snö (nederbörd):

 • Klimat är vad vi förväntar oss, väder är vad vi får. -Mark Twain
  (Climate is what we expect, weather is what we get.)
 

Vädret i:
New York
Archivo:Flag of Argentina.svg Argentina
Cuba
Archivo:Flag of Spain.svg Spain
Archivo:Flag of Mexico.svg México

winter landscape hd picture 5

 • Varför viktiga?
 • Begrepp
  • ebb och flod
  • vind
  • typer av nederbörd
  • klimatzoner
 • Mänsklig påverkan på naturen​

More info

Länksamling · Global Action · gapminder.org · kursplan
Geography jokes:
Geografi skämt och luriga frågor:

 • Vilket land ser ut som en stovel? Italien.
 • She doesn’t like to hurry. Don’t Russia.
 • Var i Sverige smakar allt [gott]? Gotland.
 • Skriv S N D F I med endast 6 bokstäver: Norden.
 • Var kan jag stå mitt i Atlanten utan att bli våt? På Island.
 • Vad är värm när det är kallt och kallt när det är värmt. En element.
 • Vad faller från 1000 m höjd utan att skada sig? Regn.
 • Gör en mening med följande ord. Turkey, Hungry, Greece.
  Turkey got Hungry & ate Greece.

Q: What travels around the world and stays in a corner?
A: A stamp.

Q: What did the ocean say to the beach?
A: Nothing, it just waved!

Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?
A: Wet.

Q: Which country has the largest captial city?
A: Ireland - its capital keeps doublin' (Dublin).

Q: What nationality are you?
A: Well, my mother was born in Iceland and my father was born in Cuba so I guess that makes me an ice cube.

Q: How many North Koreans does it take to change a lightbulb?
A: What's a lightbulb?